VVS Styr och Regler, El

Vi bygger och bestyckar apparatskåpen

Vi erbjuder lokala och internetbaserade lösningar för integrerade styr- och övervakningssystem för fastigheter, fastighetsadministration och industri.

Vi representerar, arbetar med och installerar Toshiba plc, Fidelix, Regin, Bastec, Saia mm.

Vi har 30 år´s erfarenhet av operatörs-systemet iFix. Vi bygger och bestyckar apparatskåpen. Som ritprogram använder vi E-Plan.