Våra tjänster

Installation och service

Vi utför nyinstallation och service av el-anläggningar samt styr- och reglersystem för värme och ventilation, inom fastigheter och industri. Framtagning av ritningar och utför kontroll före idrifttagning på installerad elektrisk utrustning, med bifogat protokoll.
Vi tar även hela projekt, från start till mål.

Ramavtal

Vi tecknar ramavtal för service och underhåll samt konsultuppdrag för Er verksamhet

Konsulting/Outsorceing

Vi arbetar i moderna system med CAD och kundorienterade lösningar och erbjuder såväl konsult som installationstjänster inom el, automation, styr & regler teknik. Med vår långa erfarenhet kan vi bidra till att optimera lösningen för Er.